Příspěvek na dentální hygienu od pojišťoven v roce 2021

12.03.2021

Níže můžete mrknout na seznam pojišťoven a kolik vám mohou přispět v letošním roce 2021 na dentální hygienu a případně na dentální pomůcky, které máme v ordinaci k prodeji.

VZP 111

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Ti z vás, kdo jsou registrováni u Všeobecné zdravotní pojišťovny, mohou příspěvek na Dentální hygienu žádat nejpozději do 30. 11. tohoto roku. K žádosti se přikládají doklady o zaplacení, které nesmějí být starší než 3 měsíce.

A teď k samotné výši příspěvku a kdo jej může čerpat. Maminky mají nárok na příspěvek 1.500 až 3.000 Kč, který je možné využít třeba na: dětské pomůcky, těhotenské kurzy, nebo balíček dentální hygieny.

Aktivním dárcům krve pojišťovna poskytuje příspěvek až 1.000,-, pokud doloží alespoň dvě potvrzení odběrů za rok 2021.

Každý klient Všeobecné zdravotní pojišťovny se může přihlásit do Klubu pevného zdraví, díky kterému lze získat další slevy a výhody u smluvních partnerů VZP. Například sleva 15 % na sonické zubní kartáčky Philips Sonicare.

ZP MV ČR 211

Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra

Pojišťovna poskytne 1.500,- dětem do 18 let jako příspěvek na Dentální hygienu. Tento příspěvek je v rámci programu prevence ostatních onemocnění, tedy není určen na dentální pomůcky. Čerpání může proběhnout buď jednorázové nebo vícekrát v roce. 

Rodiče dětí a ostatní dospělí mají nárok na 500,- ze základních preventivních programů. Mohou tento příspěvek postoupit dítěti, které by tak mohlo čerpat až 2.500,-. Pro dárce krve je také připraven příspěvek 500,-, který může využít na Dentální Hygienu. Ten jej ale postoupit nemůže.

Těhotným, a těm které porodí v roce 2021, pojišťovna přispívá až 2.000,- na Dentální hygienu (500,- ze základního preventivního programu a 1.500,- na Dentální hygienu). 

Na zdravotnické prostředky (tedy i kartáčky, zubní pasty) zakoupené v lékárnách nebo zdravotnických potřebách pojišťovna přispívá 2.000,- aktivním dárcům krve v rámci Bonusových preventivních programů. Ostatním, dětem i dospělým, v rámci Programu Zdravý úsměv pojišťovna přispěje v březnu 2021 na dentální pomůcky 250,-.

Možnost čerpání máte od 4. ledna 2021 do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání financí. 

VOZP 201

Vojenská zdravotní Pojišťovna

Pojišťovna přispívá 500,- jednou v roce všem pojištěncům v rámci Programu Zdraví. Neproplácí Dentální hygienu v rámci preventivní prohlídky, kterou provádí zubní lékař. Proplácí pouze ošetření u Dentální hygienistky. Nepřispívá ani na nákup dentálních pomůcek.

Vojákům, rodinám vojáků a válečným veteránům pojišťovna proplácí příspěvek ve výši 700,- na ošetření na dentální hygieně i nákup dentálních pomůcek.

Dětem od 6 - 14 let pojišťovna tento rok přispěje částkou 300,- na pečetění fisur jako prevenci kazu v rámci programu Zdraví.

Žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu o úhradě. Nejpozději však do 31. 12. daného kalendářního roku (to se týká i dokladů z října, listopadu a prosince).

ČPZP 205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pro všechny pojištěnce ČPZP bez omezení věku je určen Bonus Plus - doplňkový preventivní program založený na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Účast v programu je dobrovolná a registrovat se je možné na pobočce ČPZP - telefonicky, e-mailem, písemně poštou, vlastní registrací prostřednictvím e-přepážky nebo při registraci.

Cílem programu je motivovat k ochraně a maximální péči o zdraví. Pojišťovna přispívá všem, kteří jsou v programu registrováni. Mohou čerpat až 500,- na vybrané zdravotnické služby, včetně Dentální hygieny.

Dětem od 3 let a dospělým pojišťovna tento rok přispěje částkou 250,- na dentální pomůcky v rámci členství programu Bonus Plus.

Dárcům krve a kostní dřeně podle počtu odběrů přispěje 500 - 6.000,- na stomatologickou péči. Týká se výkonů i výrobků - tedy i zubních náhrad a ošetření na dentální hygieně.

OZP 207

Oborová zdravotní pojišťovna

Pojišťovna proplatí až polovinu účtenky za dentální hygienu. A to do výše 2.000 Kč za rok. Příspěvek na dentální hygienu je rozdělen do dvou kuponů (Dentální hygiena I a Dentální hygiena II.). Využít ho tak můžete 2x ročně vždy v pololetí. Na proplacení 50 % výše své účtenky můžete v rámci každého Kuponu čerpat až 1 000 Kč, celkem tedy až 2.000 Kč za rok.

Platí pro děti i dospělé. Podmínkou je registrace v Programu VitaKarta a absolvování preventivní prohlídky u zubního lékaře! Příspěvek bohužel nemůžete využít na nákup dentálních pomůcek! 

RBP ZP 213

Revírní bratrská pokladna Zdravotní pojišťovna

Pojišťovna přispívá všem pojištěncům 500,- na Ošetření podporující zdraví. Tedy i na Dentální hygienu. Více informací o bonusech a příspěvcích najdete na webu RBP ZP ve své věkové kategorii v sekci Permanentka na sport nebo diagnostické vyšetření.

Podmínkou je registrace v programu MojeRBP. Platí pro děti i dospělé. V případě registrace zároveň i do Programu Zdraví 90, pak mají pojištěnci nárok také na příspěvek na fixní a snímací rovnátka v hodnotě 500,-.

Podle počtu odběrů mohou čerpat příspěvek i dárci krve či kostní dřeně a to ve výši 500 - 3.000,- a to především na stomatologickou péči včetně dentální hygieny.

Finanční příspěvky od RBP, zdravotní pojišťovny můžete čerpat kdykoli v průběhu roku až do 30. listopadu 2021